folk

Claus

Partner

Claus jobber langs hele verdikjeden fra virksomhetsstrategi og prosess til operasjonalisering gjennom verktøystøtte. Han har lang fartstid innen planlegging og gjennomføring av prosjekter som tilrettelegger for stor grad av samhandling på tvers i virksomheten, ofte med et tjenestesentrisk perspektiv. Prosjekter han har styrt og levert favner bl.a. fagområdene ERP, BI, ESM og ITSM for både det offentlige og private.

Ina Therese

Tjenestearkitekt

Ina Therese jobber med rådgivning og tilpasninger innenfor service management. Hun har sju års arbeidserfaring fra dette fagfeltet, med ekspertise på Service Now.

Espen

Seniorkonsulent

Espen har stor interesse for teknologi, og har mange års erfaring med et bredt spekter av IT-prosjekter med fokus på forbedring av prosesser. Han har jobbet som blant annet produkteier og prosjektleder, og evner å se helheten i organisasjoner og prosjekter.

Janani

Prosessrådgiver

Janani jobber med prosessforbedring og automatisering. Hun har erfaring med utvikling og implementering av RPA løsninger hos diverse kunder.

Ina

Prosessrådgiver

Ina opererer i grensesnittet mellom menneske og maskin. Hun har mange års arbeidserfaring med bruker- og kundekommunikasjon.

Kontakt oss

E-post: post@smart-flow.no

Besøksadresse
Kirkegata 17
0153 Oslo

Åpne kart

Organisasjonsnummer

922 076 278

Følg oss